Stäng

Trädvandring genom Umeå stad 400 år

Alltsedan Umeå byggdes upp efter stadsbranden år 1888 har staden varit björkarnas stad. Björkalléerna är i dag är klassade som riksintresse och björken är kommunens symbol. Nära 80 procent av alla planterade träd i staden är björkar, men det finns såklart en mängd andra träd som med tiden blivit landmärken där de står. Nu när Umeå firar 400 år, vill vi lyfta fram några av stadens träd genom en trädvandring ur ett historiskt perspektiv. Vi vill också lyfta de värden träden har för dagens Umeå. De flesta av träden i trädvandringen är bra mycket äldre än någon nu levande Umeåbo, kanske har de något att lära oss?

Har du mer kunskap om träden i trädvandringen? Eller känner du till fler gamla träd i Umeå?

Om du har mer information, foton eller minnen om träden som finns med i vandringen får du gärna höra av dig. Om du känner till något fler träd som skulle kunna vara gammalt eller som utmärker sig på något sätt får du också gärna höra av dig. Då kan vi uppmärksamma dem i framtiden, eftersom gamla träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. För att identifiera gamla träd kan du hålla särskild utkik efter träd med grova grenar och/eller grov skorpig bark då det brukar kunna innebära att det rör sig om gamla träd. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Trädvandring i centrum och på webbsidan

Du kan börja trädvandringen på valfri startpunkt. Kartan finns för utskrift längst ner på denna sida. Varje träd har en skylt som ger information och historia om det aktuella trädet. Vill eller kan du inte gå vandringen så finns all information om träden i länkarna under kartan.

Karta över trädvandring i Umeå

Träden firades även för hundra år sedan under Umeås 300-årsjubileum

Dikt och tonsättning: Wilhelm Pettersson-Berger

”Ty NU är sommaren åter här
vår lätta, ljusa barndomsdröm.

Nu doftar det i Döbelns park
av gullregn och syrén.

Nu klinga klockorna till fest,
nu stiga flaggor högt mot skyn,
och glada skaror skänka färg
åt gatans gråa sten.

I sina björkars fina flor
trehundraårig staden står
och drömmer om den tid som gått
och den som komma skall.

Och älven glider fram som förr,
mångtusenårig, tyst och klar,
och speglar festens vimpellek
i fjällsnöflödens svall.”

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
090-16 13 76
nina.ingvarsson@umea.se

Markus Pettersson
landskapsingenjör
markus.pettersson@umea.se

Johan Bäckström
miljöplanerare
miljö och hälsa
johan.backstrom@umea.se

Elvira Lambertsson
teknikpraktikant

Sidan publicerades www.umea.se/tradvandring