Grön elkontakt på miniräknare

Energicoachning gav sänkta elräkningar

En rad små livsmedelsbutiker, restauranger och föreningar med lokaler har gjort energieffektiviseringar som gav rejält sänkta elräkningar. Med hjälp av aktiv coachning från kommunens energi- och klimatrådgivning har resultatet i många fall blivit omfattande energibesparingar.

Det är Umeås medverkan i den nationella satsningen på coacher för energi och klimat (CEK) som har lett till att en rad små och medelstora företag har kunnat sänka sin energiförbrukning. Små livsmedelsbutiker har till exempel kunnat planera och samordna sin energieffektivisering vid renoveringar av kylsystem.

Ett exempel finns i Hissjö där den lokala livsmedelsbutiken via energieffektivisering i samband med renovering av nytt kylsystem sänkt sin energianvändning med cirka 50 000 kilowattimmar per år.

– Vi ser stor skillnad på årets elräkningar och föregående period, säger Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare på Ica Nära i Hissjö.

När det gäller arbetet med restaurangerna är det resultatet av ett samarbete med projektet Den koldioxidsnåla platsen. För restaurangerna har arbetet med energieffektiviseringar och tänkbara åtgärder lett till energibesparingar på upp till 100 000 kilowattimmar per år. Det rör sig om lösningar för allt från belysningsbyten, förändrade rutiner till ny energi­smart utrustning i köken.

Även föreningar och bygdegårdslokaler har via coachning fått en genomgång för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för sina lokaler. I förlängningen bidrar det till ett aktivt föreningsliv. och en levande landsbygd.

– Alla som vi har besökt har gjort ett fantastiskt jobb och det finns ett stort driv därute bland företagen. Det finns mycket pengar att spara då varje intjänad krona kan ha stor betydelse i relation till vad motsvarande ökad försäljning skulle ha inneburit utan energieffektivisering, säger Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare, Umeå kommun. 

Coachning av energi och klimat har bedrivits som ett projekt sedan 2017, bland annat med stöd av Energimyndigheten. Inom ramen för projektet har utbildningar, seminarier och fysiska energigenomgångar på plats genomförts. Det finns dessutom material anpassat för olika målgrupper som kommunens energi- och klimatrådgivningen fortsätter att erbjuda tillsammans med en lång rad goda exempel på vad företag och föreningar själva kan göra för att energi­effektivisera.

Andreas Ottosson och Cecilia Holmgren, handlare på Ica Nära i Hissjö

Andreas Ottosson och Cecilia Holmgren, handlare på Ica Nära i Hissjö

Sidan publicerades