Höghus i Stockholm bredvid ett insektshotell

Same, same but different. Storstadsboende och ett insektshotell.

Klimatekot: Biologisk mångfald – nyckeln till liv

Hur många arter går det på en pizza? Allt runt omkring oss är beroende av och avhängigt den mångfald som finns i naturen. Men när mångfalden försvinner, insekter dör, växter utrotas och den biologiska krisen är ett faktum är det ett stort hot mot människans framtida överlevnad.

I det här avsnittet av Klimatekot diskuterar Eduardo Pettersson, energi-och klimatrådgivare, och Marlene Olsson, naturvårdare i Umeå kommun, i Klimatekot vad biologisk mångfald egentligen är och innebär, varför det har blivit som det har blivit och hur vi ska gynna växter och djur.

Sidan publicerades