Svetsare som svetsar i en industri

Lokala företag får extra stöd genom klimatrådgivning

Energi-och klimatrådgivningen i Umeå kommun får 810 000 kronor från Energimyndigheten för att stötta lokala företag i klimatomställningen. Målet med projektet är att utveckla en metod för att arbeta med klimatrådgivning för företag med tydlig koppling mot Umeås antagna klimatmål om en klimatneutral kommun till 2040.  

– Vi hoppas kunna bidra med att minska klimatpåverkan och öka kunskapen i frågan.  Modellen kommer tas fram baserat på tidigare projekt och förfinas genom att erbjuda lokala företag stöd och rådgivning i att identifiera utsläpp och potential att minska dessa, säger Erik Eklund, energi-och klimatrådgivare, Umeå kommun.

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en lokal klimatfärdplan tillsammans med företag och organisationer i Umeå. En målsättning med detta projekt är att arbeta med den som utgångspunkt och bidra till att öka samverka för att minska klimatpåverkan.  

– Alla aktörer i Umeå behöver samarbeta på bred front för att vi ska uppnå Parisavtalet och den lokala målsättningen om klimatneutralitet. Vi vill med detta projekt kunna bidra till att hitta lokala lösningar tillsammans med företagen för att minska klimatpåverkan, säger Erik Eklund.

Fakta om projektet

Projektnamn: Klimatlotsning i Norr 

Projekttid: 2021-12-01–2022-12-31 

Budget: 810 000 kronor  

Sidan publicerades