Grävmaskin och bil i motljus vid vägkant

Läckage av diesel i vattenskyddsområde

Onsdag morgon 19 maj uppstod ett läckage av drivmedel mellan Sävar och Bullmark, i höjd med Gunnismark. Diesel från en lastbil läckte ut på en mindre väg i ett vattenskyddsområde.

Brandförsvaret har tätat läckaget och en grävare ska avlägsna de förorenade jordmassorna. Det är cirka 200 liter diesel som har runnit ner i marken och återstående cirka 350 liter i tanken har pumpats över av brandförsvaret.

Vakin kommer att utöka antalet vattenprovtagningar i området för att kartlägga eventuella konsekvenser av händelsen.

Sidan publicerades