Kartbild över Blomstermyran, Grössjöns naturreservat, Umeå kommun

Kartbild över Blomstermyran, Grössjöns naturreservat, Umeå kommun

Grössjön får ett rikare rikkärr i framtiden

Länsstyrelsen i Västerbotten jobbar aktivt med att förbättra miljöer för hotade arter och har fått tillstånd att restaurera två diken i Blomstermyran i Grössjöns naturreservat. Arbetet pågår mellan 15 augusti och 31 oktober 2021 och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Blomstermyran kommer att förbättras för att skapa ett så kallat rikkärr där ovanliga mossor och blommor trivs. Det är viktigt för den biologiska mångfalden. Träd kommer att avverkas vid diket, ute på myren och massor kommer att grävas upp för att täppa igen dikena, så att den naturliga vattenföringen kommer tillbaka.

Sidan publicerades