Barn leker vid lekskulptur.

Lekskulpturer invigdes med glada tillrop

1 september invigdes skulpturer som är gestaltade utifrån barns perspektiv av vad de vill se på platsen, den nya parken vid Kvarnlunden. Efter att Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden, hade klippt bandet strömmade förstaklasselever från Böleängsskolan in på Rörelsestigen för att se och leka på de nya skulpturerna.

Till den nya parken på Kvarnlunden har barns perspektiv på hur en lekplats kan utformas varit i fokus. Närmare 100 5- och 6-åringar från Böleängsskolan och Hedlunda förskola har deltagit i en workshop som leddes av konstnärerna Linnéa Therese Dimitriou och Anna Parry. Den har inneburit besök på platsen, teckningar och skulpturer i lera.

– Vi valde att jobba med 5-och 6-åringar eftersom de är en målgrupp för platsen men även för att de har så fantastisk fantasi och att de är tillräckligt gamla för att kunna förklara sina idéer, berättar Linnéa.

Första steget var att åka ut till platsen där parken håller på att anläggas. Där fick barnen fantisera kring vad de ville se på platsen. Det enda de hade som riktlinje var rörelse. Det resulterade i över 50 olika idéer.

Tillbaka på skolan lades alla förslag i en hatt och därefter fick varje grupp av barn dra en lapp och utifrån ordet göra en ritning på hur skulpturen kunde se ut. När barnen var nöjda med sin ritning fick de göra en 3D-modell av skulpturen i lera.

– Av alla idéer som kom in så ringade vi in tre skapelser som var genomförbara och bidrog till många kvaliteter. De tre skulpturerna blev en dansbana med musik, klättersvampar och en klätterskulptur, berättar Axel Thorén, landskapsarkitekt på Gator och parker Umeå kommun.

Under våren upphandlades Alnö design för att förverkliga de tre skapelserna som valdes ut. Målbilden var att barnen skulle känna igen sina skulpturer och samtidigt få funktionella mått för lek och hållfasthet.

Nu är skulpturerna invigda men delar av rörelsestigen är fortfarande ett arbetsområde och man ska inte vistas innanför avspärrningarna.

Bildspel från invigning av lekskulpturerna:

Foto: Fredrik Larsson

Sidan publicerades