Bäck i Vänortsparken, Umeå

Påverka våra mest centrala parkers framtid

Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla våra parker och vägleda arbetet. Umeå kommun finns på plats i Döbelns park och Vänortsparken under två dagar i oktober för att få veta vad du tycker.

Döbelns park
Onsdag 13 oktober, klockan 10.00–15.00

Vänortsparken
Torsdag 14 oktober, klockan 10.00–15.00

Ingen anmälan krävs.

Berätta vad du gör i dessa parker i dag och vad du skulle vilja kunna göra. Finns det några särskilda funktioner eller kvaliteter du saknar? Diskutera detta med ansvariga från Umeå kommun.

Umeå växer och vi blir fler. Som en viktig del i utvecklingen av staden, stadskärnan och gröna ytor genomför Umeå kommun en medborgardialog som ska ligga till grund för nya utvecklingsplaner för Döbelns park och Vänortsparken. Parkerna kommer behålla de övergripande karaktärsdrag de har i dag och fokus ligger på att utveckla och förstärka de befintliga kvaliteterna i parkerna.

Vi följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning.

Lämna in dina synpunkter digitalt

Du kan givetvis lämna in dina synpunkter digitalt också.

Tyck till om Döbelns park

Tyck till om Vänortsparken

Sidan publicerades