3D-modell över del av centrala Umeå

3D-stadsmodellen finns nu som öppna data

3D-stadsmodell som öppna data

Nu finns stora delar av Umeå stad som 3D-modell i portalen för öppna data. Modellen är framtagen med bygghandlingar som underlag och uppdaterades senast 2019.

– 3D-modeller används bland annat vid planering och projektering där det finns behov av att på ett enkelt sätt visa hur nya byggnader eller områden påverkar omgivningen. Att vi nu publicerar 3D-stadsmodellen i öppna data-portalen innebär att till exempel arkitekter, studenter eller intresserad allmänhet kan använda sig av den i sina egna projekt, säger Olle Åberg, kartingenjör.

Fram till 2019 konstruerade Umeå kommun 3D byggnader med bygghandlingar som underlag. Det har dock varit ett tidskrävande arbete och nu uppdateras bara byggnader där behov finns, till exempel om någon av kommunens verksamheter önskar en 3D-modell av ett område.

Stadsmodellen finns att ladda ned som öppen data via Umeå kommuns öppnadataportal. Filerna är i CAD-formatet .dwg och indelade områdesvis. Umeå kommun tar inget ansvar för avvikelser från verkligheten i modellerna.

Vad är Open data Umeå?

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något.

Via en webbportal synliggörs informationen för att ge en pedagogisk överblick över innehållet. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för beslut och för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling.

Sidan publicerades