Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Team Norrlandsmodellen är ett av teamen i projektet Visioner: i norr.

Arbetet med ”Visioner: i norr” är igång

Elva kreativa team arbetar med att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer i sex norrlandskommuner. Två av dessa team arbetar med Umeås case ”Stadsdelsdrömmar” som har stadsdels­rapporten och Umeåbornas synpunkter som utgångspunkt.

– Umeås projekt heter stadsdelsdrömmar. Teamen ska ta all den kunskap som finns i stadsdelsrapporten och föreslå något som är fysiskt, greppbart och verkligt. I projektet ”Visioner: i norr” får vi nu möjlighet att ta ytterligare ett steg och få inspel och idéer kring hur rapporten och Umeåbornas input kan konkretiseras i staden. Särskilt intressant är den utifrånblick på våra arbetssätt som vi kan få via teamen, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

De team som arbetar med Umeås case kallar sig för Team Norrlandsmodellen och Team Marge+Ramboll. Arbetet för teamen inleddes i slutet av mars med intensiva dagar i Umeå. Skisstid varvades med inspiration och inspel om Umeås utveckling, arbete med jämställdhet, kultur och föreningsliv, arbete med näringslivsetableringar samt sätt att arbeta med landsbygdsutveckling vilket konkretiserades i en busstur där olika delar av staden och landsbygden besöktes. Såsom ett stopp i Stöcke för en visning av det nya allaktivitetshuset.

– Fantastiskt att få så mycket input från olika talare, både från kommunen och representanter från Advisory Board samt Michaela Magas. Det var en produktiv uppstart för oss i teamen, säger Katarina Krupinska från team Norrlandsmodellen.

Teamen har själva valt hur de tolkar och avgränsar uppdraget ”Stadsdelsdrömmar”. Såhär säger gruppledarna i de två teamen om uppdraget:

– Umeå har vuxit relativt linjärt i flera årtionden, en tillväxt som är förknippad framför allt med etablering av Umeå universitet. Vid en första anblick ser det ut som att Umeå inte har ökat i täthet under denna tid utan tillåtits att växa i yta. Områden utanför centrala delarna har en struktur och fysisk form som skapat öar och enklaver av relativt låg täthet. Efter att vi besökt några av stadsdelarna landade vi i Marieområdet. Där finns handel och rekreation och en bebyggelse­struktur som vi sett på flera platser i Umeå. I den analys som kommunen själva gjort så ligger de flesta parametrar nära snittet för Umeå och det styrker området som ett representativt utsnitt av staden. För att nå mål om en grön om­ställning och att fortsätta vara en socialt hållbar stad så vill vi med Marieområdet testa och föreslå strategier som sen kan appliceras på andra stadsdelar, säger Linda Björn, team Marge+Ramboll.

– Vårt tvärdisciplinära team undersöker Umeås lokala kultur och stadens möjligheter och utmaningar, hållbar stads­utveckling och möjligheter till systemförändring, där vi även tittar på hur matsystemen kan utvecklas. Vårt arbete utgår från det unika arbete som Umeå gjort tillsammans med medborgarna och som landat i Umeås stadsdelar – så står det till!. Vi kommer troligtvis inte landa i ”färdiga lösningar” utan visa på en möjlig process som tar vara på den lokala dynamiken och den divergerande kompetensen i projektgruppen. Förhoppningen är att resultaten från Umeå både ska vara regionalt relevanta men även stimulera framtida samhällsutveckling i övriga Sverige, säger Katarina Krupinska, team Norrlandsmodellen.

Redovisningen av teamens arbete sker 14 juni. Förhoppningen är att teamens arbete ska vässa Umeås modell om att lyfta social hållbarhet och arbete med gestaltade livsmiljöer, bli inspel till hur staden kan utvecklas genom att ge nya svar på hur Umeåbornas behov kan mötas.

Teamen

Marge+Ramboll

Louise Masreliez, Marge Arkitekter
Linda Björn, Marge Arkitekter
Erik Hökby, Marge Arkitekter
Namo Marouf, Ramboll
Anna Löfmark, Ramboll
Camilla Wenke, Ramboll
Vincent Prats, Ramboll
Alexine Wirén, Ramboll

Norrlandsmodellen

Katarina Krupinska, KKARK
Jan Åman, Eau & Gaz AB
Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen
Helen Olausson, Duved Framtid AB
Sara Thor, Umeå Universitet
Björn Lindelöf, BLIR development AB
Adam Davies, Ty Syml
Jesper Karlsson, Fäviken Magasinet

Bakgrund

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna omställning generera? Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder därför, tillsammans med Rådet för hållbara städer, in till idéskisser med utgångpunkt i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer.

Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer.

– Vi måste börja arbeta och tänka på nya sätt och låta kreativa yrkesgrupper – skickliga arkitekter, konstnärer och formgivare – ta plats i samtalet om framtidens städer. Om vi ska kunna bygga vackra och estetiskt tilltalande livsmiljöer för både sinne, kropp och själ som skapar lokal stolthet under många år framöver, behöver fler bjudas in till samtalet. Inte minst de som bor och vistas på platserna, säger Kieran Long, Överintendent ArkDes.

– Nya städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans och det är just detta som utlysningen handlar om. Det är helt otroligt kompetenta team som nu tillsammans med kommunerna skissar på konkreta utmaningar. Visioner: i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Sidan publicerades