Flygfoto över Täfteå

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Täfteå på samråd. Tyck till senast 17 december!

Delta i samråd om översiktsplan för Täfteå

Nu inleds ett samråd om förslaget till fördjupad översiktsplan för Täfteå. I förslaget föreslås bebyggelseutveckling i flera lägen vilket bidrar till att knyta samman olika delar av byn. Samrådet pågår och du har möjlighet att lämna synpunkter till 17 december.

– Tanken med planförslaget är att skapa möjlighet för Täfteå att utvecklas och att göra det möjligt för fler människor att ta del av byns kvaliteter. Ambitionen är att lyfta och stärka Täfteås värden, att öka potentialen för utbyggd service, samt att skapa ett varierat utbud av boendeformer och kollektiva resmöjligheter, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Täfteå är en gammal jordbruks- och fiskeby med anor från medeltiden samt närhet till värden som hav, å och vackra landskapsrum samtidigt som det har ett mycket attraktivt läge nära staden. Intresset att utveckla bebyggelse i Täfteå har länge varit stort.

I förslaget föreslås nya områden för bebyggelse både öster och väster om Täfteån. Till största del är det områden som är lämpliga för småhus, villor eller radhus och kedjehus, men det finns också centrala platser i byn där inslag av mindre flerfamiljshus skulle passa. En blandning av boendeformer är önskvärt för att Täfteå ska kunna vara en by för livets alla skeden. Ambitionen att hålla ihop strukturen på bebyggelsen i byn medverkar även till möjligheten att behålla stora sammanhängande rekreationsområden i Täfteås utkant.

Lämna synpunkter

Planförslaget är på samråd och det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Planförslaget och mer information hittar du på www.umea.se/taftea, där kan du även lämna dina synpunkter. Tyck till senast 17 december.

Kom och diskutera

Torsdag 11 november klockan 15–18 och lördag 13 november klockan 13–15 finns samhällsplanerare på plats utanför ICA i Täfteå för att berätta mer och diskutera planförslaget. Välkomna!

Sidan publicerades