Arkitektskiss som visar kontorsbyggnader som ligger utmed E4–Kolbäcksvägen

Tänkta kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4–Kolbäcksvägen, sett från cykelvägen från Ålidhems centrum. Skiss: White arkitektur.

Fler aktörer sökes till Tomtebo strand

Planeringen av Tomtebo strand pågår för fullt. Sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun samarbetar om detaljplan, hållbarhetslösningar och planer för att genomföra projektet. Nu söker Umeå kommun fler erfarna och taggade aktörer som vill vara med och utveckla verksamhetsmarken och som vill ansluta till visionen och ambitionerna för Tomtebo strand.

– Umeå med en trygg och kontinuerlig tillväxt och Tomtebo strand med närhet till flygplats, tåg, E4, Universitetsstaden och även centrum, erbjuder alldeles unika möjligheter för exploatörer. Att dessutom vara med och utveckla verksamhetskvarteren i ett tidigt skede och med en hållbarhetsprofil torde vara intressant för många exploatörer, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Samskapandet ska fortsätta med fler aktörer

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Planeringen av Umeås nya hållbara stadsdel har nu kommit fram till utvecklingen av verksamhetskvarteren inom planområdet.

Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna. De aktörer som lämnar in en intresseanmälan för verksamhetskvarteren som ligger utmed E4, förbinder sig att också vara en aktiv del av samskapandet och den fortsatta planeringen, till exempel delta i workshops och arbetsgrupper.

Verksamheterna får inte alstra trafik

Verksamheter som skulle passa in på marken utmed E4:an är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande. Exempel på verksamheter som inte passar inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedelsförsäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag. De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshub.

Detaljplanen är inte beslutad

Detaljplanen för Tomtebo strand är preliminär. Den håller just nu på att revideras utifrån synpunkterna som kom in under samråd. Den ska ut på granskning före sommaren och kan beslutas av Kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021/2022. Utbyggnad av den första etappen på Tomtebo strand kan då börja under 2023.

Företag som vill bygga verksamhetslokaler på Tomtebo strand utmed E4 ska lämna sin intresseanmälan senast 14 maj.

– För oss är det mycket viktigt att se hur deras projektidé samspelar med Tomtebo strands visioner kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och hur väl idén fungerar på platsen, säger Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör, Umeå kommun.

Illustration över Tomtebo strand där man ser vilka kvarter som är vikta för verksamheter.

Företag kan lämna in intresseanmälan för kvarter inringade i rött. Detaljplanen är preliminär.

Sidan publicerades