Systemet med kartbild över vart olika flygfoton är tagna samt ett inklistrat exempel på ett flygfoto över centrala Umeå.

Flygfoton över Umeå finns som öppna data

Är du intresserad av ett flygfoto över ditt hus? 10 000 flygfoton över Umeå stad finns nu publicerade på kommunens portal för öppna data. Du kan ladda hem flygfotografier som är fria att använda.

– Vi vet att många tycker det är intressant med flygfoton över egna huset eller området där man bor. Därför känns det väldigt roligt att göra dessa flygfoton tillgängliga för alla, säger Veronica Grahn, delprocessledare Geografiska data, Lantmäteri.

Fotografierna togs under sommaren 2019. De är tagna snett ovanifrån i de fyra väderstrecken samt rakt ovanifrån. Flygplanet flög fram och tillbaka över Umeå i öst-västlig riktning i 31 olika vändor/stråk medan kameran, som var kopplad till en GPS, tog bilder i förutbestämda intervaller. På så sätt kom hela staden med på bild. Fotografierna har använts för att skapa en 3D-modell. 3D-modellen används bland annat för att visualisera olika typer av stads­utvecklings­projekt. Flygfotograferingen har finansierats genom projektet RUGGEDISED, ett EU-projekt där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow samverkar för att utveckla smarta stadsdelar och städer med hållbara och digitala lösningar.

Vad är Opendata Umeå?

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något.

Via en webbportal synliggörs informationen för att ge en pedagogisk överblick över innehållet. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för beslut och för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling.

Sidan publicerades