Flygfoto med mark till salu markerat med rött

Industrimark till salu på norra Västerslätt

Fram till fredag 29 januari är det möjligt att anmäla intresse för industrimark på norra Västerslätt. Marken ligger mellan Fraktvägen och NLC-park. Totalt är det cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter.

– Det råder stor efterfrågan på industrimark i centrala lägen och som ett led i arbetet med att möta efterfrågan har kommunen tagit fram en ny detaljplan på Norra Västerslätt. Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor, säger Emilio Arango Nilsson, exploateringsingenjör.

Området ligger i ett trafikorienterat läge med närhet till både Norra länken samt NCL-park. Från området finns det goda förbindelser till övriga delar av kommunen eftersom både E12 och Hissjövägen (väg 363) passerar intill området.

Ett krav inom området är att minst en tredjedel av tomten ska bebyggas.

Sista datum för intresseanmälan är fredag 29 januari. Markpriset är 350 kronor per kvadratmeter.

Sidan publicerades