Dialogcykeln på väg över Gamla bron i Umeå

Dialog var en viktig del i arbetet med stadsdelsanalyserna. Här är dialogcykeln på väg till Teg.

Kommunen är nominerad till planpriset

Umeå är en av fyra kommuner som är nominerade till Planpriset 2021 för bästa samhällsplanering. Nomineringen gäller arbetet med ”Umeås stadsdelar – så står det till!”, ett planarbete som är en vägvisare i arbetet med gestaltad livsmiljö – hur arkitektur och design kan användas som medel för att skapa en tryggare och mer attraktiv boendemiljö. Övriga nominerade kommuner är Malmö, Stockholm och Ödeshög.

– Fantastiskt roligt att vårt arbete och våra metoder uppmärksammas. Extra kul då det är ett arbete som umeborna i högsta grad varit delaktiga i. I dialoger i stadsdelarna och på webben har umeborna delat med sig av sina tankar och idéer. Därför känns det som hela Umeå är nominerat till det här priset, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad, och delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Planpriset har delats ut sedan 1992 och Umeå har vunnit priset en gång tidigare, för 10 år sedan för den fördjupade översiktsplanen för centrala stan.

– Det är kul att vårt framåtsyftande arbete uppmärksammas och vi hoppas såklart på en jubileumsvinst. Man kan faktiskt säga att vi bygger vidare på den planering vi fick pris för förra gången. Materialet förfinar den beslutade inriktningen och tar nästa steg framåt i tankar om social hållbarhet, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Juryns motivering

Juryn motivering lyder: ”I Umeå står social hållbarhet och medborgarnas perspektiv i fokus när staden tar fram stadsdelsbeskrivningar som grund till framtida planering. Rapporten “Umeås stadsdelar – så står det till!” bygger på ett förebildligt analysarbete av platsen, de boende och deras upplevelse av trivsel och trygghet. För varje stadsdel träder en tydlig bild av lokala förutsättningar fram; vad som uppskattas och vad som behöver åtgärdas i kommande planering. Rapporten är ett konkret stöd för kommunens olika verksamheter, för bygg- och fastighetsaktörer samt för ideella organisationer – som alla har en viktig roll i att stärka och utveckla sociala värden i stadsdelarna.

I motiveringen står vidare att ”Genom att samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, har Umeå hittat en modell som borde vara en självklar grund för all planering: att utgå från människornas behov. Umeås stadsdelsbeskrivningar visar betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar.”

– Det som gör det här arbetet unikt är både innehåll och metod. Ett tillsammansarbete med många inblandade, olika förvaltningar, umebor och inte minst universitetet. Genom vårt nära samarbete med Umeå universitet har vi data om socialt kapital som också går att följa över tid. Det är helt unikt och finns inte för någon annan stad, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

– Vi hoppas kunna inspirera andra kommuner med vår metodik och att den utvecklas vidare. Något av det som är unikt är att vi vänt på perspektiven, från att stadsutveckling ska ge sociala värden till att sociala värden bildar grund för stadsutvecklingen, säger Anna Flatholm, tillträdande stadsarkitekt.

Vinnaren utses 7 april

Vem som vinner planpriset får vi veta först på Arkitekturgalan 7 april. Övriga nominerade är Malmö med planprogram för Sofielund, Stockholm med byggnadsordning och arkitekturpolicy och översiktsplan för Ödeshög.

Läs mer om Umeås bidrag och de övriga nominerade bidragen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund: Vad är stadsdelsrapporten?

Rapporten beskriver våra stadsdelar utifrån statistik, analyser och Umeåbornas synpunkter från stadsdelsdialogen. Rapporten utgör ett möjligt avstamp för hur stadsdelarna kan utvecklas och kompletteras och är ett stöd i målsättningen om att utveckla socialt hållbara stadsdelar.

Läs om Umeås stadsdelar

– Med rapporten har vi fått ett nytt grepp om hur det faktiskt står till i Umeå och de olika stadsdelarna. Alla goda idéer från Umeåborna ger kommunen förbättrade möjligheter att planera och tillsammans med olika aktörer bygga en socialt sammanhängande stad. En socialt hållbar utveckling lägger även grunden för mycket annat, exempelvis målsättningen att lyckas med klimatomställningen, säger Janet Ågren.

Illustration över stadsdelsanalysernas olika delar; Grafik och statistik, Forskning och socialt kapital, Dialoger och medskapande, Stadsrumsanalyser och Grund- och fortsättningskurs.

Stadsdelsanalysernas olika delar

Janet Ågren och Anders Ågren tillsammans med delar av projektgruppen som har arbetat med stadsdelsanalyserna. Foto: Fredrik Larsson.

Sidan publicerades