Illustration på ett flygfoto som visar hur parken kommer att se ut samt visa höjdkurvor

Illustrationsplan för Kvarnlunden

Kvarnlunden blir namnet på parken vid Lundabron

Arbetet med Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron är igång. Nu har parken även fått ett namn; Kvarnlunden. Med kvarn avses den kvarn som i början av 1700-talet låg vid Tvärån och sedan har bidragit till namnen Kvarnbron, Kvarnvägen, Kvarnstensvägen och Kvarndammsparken.

– Namnet Kvarnlunden passar bra eftersom orden kvarn och lund figurerar i området och har en historisk koppling till platsen. Lundaparken har också diskuterats men vi har redan en park i Umeå som heter så, vid Tvärån nedanför Lundavägen, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Gator och parker har börjat arbetet med den nya parken och under hösten är delar av parken färdig. Till 2022, jubileumsåret då Umeå fyller 400 år, kommer ännu mer att vara på plats. Under 2023 ska parken vara helt färdigställd. I samband med parkbygget förbättras intilliggande gång- och cykelvägar, liksom Kvarnvägen som får ny belysning och nya parkeringsmöjligheter.

På projektsidan för Kvarnlunden kan du bidra med dina idéer för hur parken ska inredas.

Mattias Sehlstedt är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades