Låna kubbspel vid Nydalasjön

Vid det framtida Tomtebo strand finns i sommar ett "låneskåp", där du kan låna kubbspel. Reglerna är enkla — Låna, ha skoj, lämna tillbaka. Att dela saker med varandra i stället för att köpa eget blir mer och mer självklart för många. Att underlätta för delning är därför viktigt.

Den framtida stadsdelen Tomtebo strand vid Nydalasjön ska bli en resurssnål och delande stadsdel. Här ska det vara lätt för boende att göra hållbara val, till exempel genom att det finns fysiska platser för delningstjänster.

Varför är det viktigt?

När något används av många, i stället för att alla äger eget, krävs mindre naturresurser och energi till tillverkning. Bra för klimatet, miljön och för oss. Att ha tillit till varandra och våga dela saker, ökar dessutom trivsel och social hållbarhet i vår stad.

Dialogplats Tomtebo strand

Vid dialogplats Tomtebo strand finns sedan ett par år tillbaka ett bokskåp där Umeåborna har delat böcker med varandra, året runt. Förra sommaren installerades sänggungor gjorda av inlämnade sängar från Returbutiken. Sängarna ska väcka frågan om återbruk och hur vi skulle kunna underlätta för återbruk i bostadsområden. I år väcks frågan om delning och hur viktigt det är att det skapas fysiska förutsättningar för delning i bostadsområdena. Förhoppningen är att skåpet ska innehålla kubbspel hela sommaren. Är skåpet tomt? Skicka ett mejl till tomtebostrand@umea.se

Vägbeskrivning

Låneskåpet hittar du vid Dialogplats Tomtebo strand, utmed Olle Fiskares väg vid Nydalasjön. Vägbeskrivning via Google Maps. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras en ny stadsdel med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det planeras för cirka 3 000 bostäder, mest lägenheter, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Stadsdelen kommer att byggas i etapper under 15–20 år med start 2024. Möjlig inflyttning 2025–2029. Tomtebo strand planeras i samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag (HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö samt Umeå Energi, Upab och Vakin), och med delaktighet av Umeåbor.

Läs mer på www.umea.se/tomtebostrand Länk till annan webbplats.

marwet02 är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Sidan publicerades