Dialogcykeln vid älven. Tre personer som står vid cykeln och pratar.

En ”dialogcykel” besökte de flesta av Umeås stadsdelar i samband med stadsdelsdialogen.

Läs om Umeås stadsdelar

Rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till!” finns att läsa här på webbplatsen. Den beskriver Umeås stadsdelar utifrån statistik, analyser och Umeåbornas synpunkter från den tidigare stadsdels­dialogen. Rapporten är ett möjligt avstamp för hur stadsdelarna kan utvecklas och ett stöd för att uppnå socialt hållbara stadsdelar.

– Genom den här rapporten får vi ett helt nytt grepp om hur det faktiskt står till i Umeå och de olika stads­delarna. Alla goda idéer från Umeåborna ger kommunen förbättrade möjligheter att planera och bygga en socialt sammanhängande stad. En socialt hållbar utveckling lägger även grunden för mycket annat, till exempel målet att lyckas med klimatomställningen, säger Janet Ågren (S), kommunalråd.

Rapporten ger en bild av hur det står till i våra stadsdelar, hur mixen av hushållsstorlekar samt upplåtelse­former ser ut, hur vi reser och mycket annat. Rumsliga analyser ger en bild av den gestaltade livsmiljön, var det finns mötesplatser och hur de fungerar, om det finns fysiska hinder eller exempelvis brist på trygghet som kan finnas anledning att adressera i den fortsatta utvecklingen.

– Tanken är att dokumentet ska få en bred användning och vara allas material. Målet är den goda staden och en nyckel till att lyckas är en gemensam syn på social hållbarhet och tillsammansarbete. Förutom att vara inspiration för en bredd av kommunens verksamheter är dokumentet också till för bygg- och fastighetsaktörer samt ideella organisationer som har en viktig roll i att bygga sociala värden lokalt. Förhoppningsvis är materialet intressant också för den som vill lära känna sin stadsdel lite bättre, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

Läs rapporten eller om din stadsdel

Läs den fullständiga rapporten:

Läs mer om det område du är intresserad av på sidan "Stadsdelar och områden".

Se film om stadsdelsdialogen

Här är en film som kort beskriver hur arbetet med stadsdelsbeskrivningarna gick till och vad vi kom fram till. Mer finns att läsa på sidan om stadsdelsdialogen och arbetet med Umeås stadsdelar.

Sidan publicerades