3D-illustration som visar hur Tomtebo gård ska utvecklas med fler bostäder.

Visionsbild för Tomtebo gård med området som ska markanvisas markerat i rött.

Mark för bostäder till salu på Tomtebo gård

Nu är det möjligt för exploatörer att lämna intresseanmälan för kvarteren Fruktträdet, Kryddgården och del av Nyttoväxten på Tomtebo gård. Kvarteren ligger i den södra delen av Tomtebo gård och innehåller byggrätter för cirka 250–300 nya bostäder. Framför allt ska det byggas flerbostadshus, men även en mindre del stadsradhus. I anvisningen ingår även yta för ett parkeringshus.

Det aktuella området har varit markanvisat tidigare men några byggnationer påbörjades aldrig och avtalen gick därför ut. Kommunen går nu ut med området igen och gör vissa förändringar i förutsättningarna.

– Det bor redan många Umeåbor på Tomtebo gård och vi vill inte att det blir en byggarbetsplats längre än nödvändigt. Även om många aktörer är intresserade av att bygga i Umeå är det en tuffare marknad idag. Genom att vi förändrar vissa krav i avtalet hoppas vi göra det enklare att ta området vidare och utveckla det med fler bostäder, säger Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör.

Förändringar som gjorts är bland annat att den som nu blir markanvisad själv väljer om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Det är nu även möjligt för en aktör att bli markansvisad bägge kvarteren vilket minskar kraven på samordning för den gemensamma parkeringsytan. Parkeringsytan har ökats något för att möjliggöra att ett rationellt och mer kostnadseffektivt parkeringshus ska kunna byggas.

– Det finns fortfarande ett antal förutsättningar som den sökandes projekt måste stämma med. Inte minst kommer vi lägga stort vikt vid framdrift av områdets utbyggnad, därför kommer markanvisningens giltighetstid hållas kort och innehålla tydliga hållpunkter och krav på att projektet drivs framåt, säger Carl Rasmunds.

Lämna intresseanmälan senast onsdag 17 maj

Exploatörer lämnar sin intresseanmälan via ett formulär på projektsidan för markanvisningen. Utvärderingen sker därefter genom ett jämförelseförfarande mellan inlämnade förslag, där en sammanvägd bedömning av inlämnat material görs.

Sidan publicerades