Byggkranar över Umeå

Metodmaterial för snabbare planeringsprocesser

Kommunen står inför en omfattande samhällsutveckling med stort behov av bostäder och ny infrastruktur, som står fast över lång tid framöver. Samtidigt utvecklas teknik och beteenden snabbt vad gäller hur människor reser och varor transporteras. Vi har tagit fram en guide för att framtidssäkra planeringen.

– Umeå som plats och organisation vill ligga i framkant och bidra till en hållbar omställning både lokalt och nationellt. Vi har tagit fram ett metodmaterial av planeringsprocesser som vi vill sprida och som kan underlätta processen för andra kommuner som funderar i de här banorna och är intresserade av att öka robustheten i sina planer, säger Emil Sandström, stadsplanerare, Umeå kommun.

Test av metoder och processer

I all stadsplanering måste det göras avvägningar mellan olika intressen och perspektiv. Stark styrning för att uppnå mål behövs samtidigt som en hög grad av handlingsfrihet. Det är ofta två aspekter som båda är önskvärda, men inte alltid fullt förenliga.

Stadsplanerare och planarkitekter har i ett gemensamt projekt testat en process och tagit fram metodmaterial för att hur det går att ta hänsyn till mobilitetstrender i planeringsprocesser och bidra till att öka det nationella kunskapsläget.

Finansiering av Vinnova

Tack vare medfinansiering från Vinnova i projektet Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv har det funnits förutsättningar och möjlighet för Umeå kommun och Umeå energi att fördjupa sig i vad denna förståelse innebär för planering av dels en ny stadsdel, dels ur ett elnätsperspektiv. Projektet har testat metoder och arbetssätt för att hantera dessa frågeställningar inom ramarna för respektive planeringsprocess.

Bidra till kunskapsutveckling

– Vi vill möjliggöra en fortsatt kunskapsutveckling genom att bjuda på våra slutsatser, metodbeskrivningar, mallar och rekommendationer för andra aktörer inom område samhällsbyggnad, och kommuner ska kunna bygga vidare på våra erfarenhetsvinster och undvika samma fallgropar som vi. Tillsammans arbetar vi för att utveckla morgondagens samhälle, säger Emil Sandström.

Sidan publicerades