Nu finns resultat från projektet Visioner: i norr

Elva team bestående av arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har arbetat med visioner för framtiden i sex kommuner. Två team har arbetat med case i Umeå. Det har handlat om förtätning på Mariehem och omvandling av E4 och E12. Deras resultat är nu färdigt. Projektet Visioner: i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling.

– Båda teamen har beskrivit den komplexa utmaningen att planera och bygga stad. Gemensamt är att man lyfter frågor om demokrati, tillit och tillgänglighet. Båda tar också upp vikten av lokal förankring. Samtliga är frågor som är viktiga och har stått högt upp på agendan i Umeå i många år, säger Anna Flatholm, stadsarkitekt.

Förslaget från Team Marge+Ramboll handlar om att utnyttja befintliga tomma byggnader och om att förtäta mer i nuvarande strukturer. Förslagen exemplifieras i stadsdelen Mariehem som man föreslår ska byggas samman med nyare Mariestrand. Dessutom föreslås en skogsträdgård, en inomhusmarknad och fler gemenskapsplatser i stadsdelen.

Det andra teamet kallar sig Norrlandsmodellen och i deras förslag handlar om de två korsande f.d. europavägarna E4 och E12. Förlaget är en handlingsplan för ett framtida Umeå som utgår ifrån en långsiktig samverkan mellan medborgare och offentliga, privata, akademiska och kulturella aktörer.

Resultaten av Visioner i norrsatsningen är inspel i den pågående processen om omställning i norra Sverige och kan ses som ett startskott på kommande satsningar.

– Vi gillar upplägget med de mixade kreativa teamen och vi ser fram emot fler satsningar på hållbar stadsutveckling och att nya arbetsformer och processer uppmuntras och stöttas. Teamens arbeten ger också en bekräftelse av våra egna analyser av stadens potential för komplettering där det är avgörande att arbeta för ökad täthet både så att fler får korta reseavstånd och så att vi kan stärka och utveckla service och uppnå en värdetät stad, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

Sidan publicerades