Flygfoto över Gråbolandet, Hörnefors, där det planeras för 50 nya tomter.

Flygfoto över Gråbolandet, Hörnefors, där det planeras för 50 nya tomter.

Nya villatomter planeras på landsbygden

Söker du en tomt utanför sta'n? Nya områden för småhus ska nu planeras i Gråbolandet, ett havsnära område i Hörnefors, och i norra delen av Bullmark. Gråbolandet är ett par år bort och i Bullmark kan tomter tilldelas tidigast i slutet av 2023.

En tidigare pausad detaljplan för bostäder i Gråbolandet i Hörnefors återupptas nu, enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott. Behovet av småhustomter är stort och totalt kan planen ge cirka 50 nya tomter. Det återstår en hel del arbete med detaljplanen som ännu inte har varit på samråd. När den är klar ska infrastruktur byggas ut och därför är det ett par år bort innan det blir aktuellt att bygga på området.

– Det är viktigt att kommunen driver exploateringsprojektet på Gråbolandet vidare, dels för att möjliggöra tillväxt i Hörnefors, dels för att kunna möta efterfrågan och erbjuda småhustomter till privatpersoner och byggbar mark till byggaktörer, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

I norra delen av Bullmark, vid Bagarstugevägen, planeras och förebereds det för 13 nya småhustomter. Själva gatan kommer preliminärt att byggas ut under nästa år. Tilldelning av tomterna väntas starta tidigast under slutet av 2023.

– Det finns en uppenbar brist på småhustomter i Umeå kommun, och samtidigt en stark efterfrågan. Det är mycket positivt att gå vidare med exploateringsprojektet i Bullmark. Det är inte bara Umeå tätort som ska växa. Vi måste främja bostadsbyggande i kommundelarna, och fler småhustomter är oerhört efterfrågade, säger kommunalråd Anders Ågren (M).

Sidan publicerades