Rekordmånga ansöker om bygglov

Aldrig tidigare har så många sökt bygglov under en och samma månad som under mars, 187 bygglovsansökningar. Det stora inflödet av ansökningar ser ut att hålla i sig även i april vilket gör att handläggning och rådgivning kan ta något längre tid än vanligt.

– Det märks att det är många som planerar byggprojekt i sommar, det är ett otroligt tryck på Bygglov just nu. Det är kul men även en utmaning då vi får svårt att hinna handlägga och svara på frågor så snabbt som vi önskar, säger Nicklas Fryksten, bygglovschef.

Med fler lovansökningar följer även fler frågor och funderingar till Bygglovs. Under högsäsong hanterar Bygglovs information och rådgivning uppemot 800 samtal och 1 200 mejl per månad.

– Vi har som mål att svara på mejlfrågor inom fem dagar men oftast får man svar snabbare än så. Just nu är vi dock hårt belastade av antalet ärenden och därför kan det dröja lite längre än vanligt innan man får svar, vi ber om överseende med det, säger Andreas Nyman, arbetsledare för Bygglovs rådgivning.

De vanligaste frågorna som kommer in är från privatpersoner som har funderingar om byggnationer till sina hus och tomter.

– Vi märker att den stora ökningen av ansökningar och ärenden kommer från privatpersoner. Om det är en Corona-effekt vi ser eller inte är svårt att säga, men det kan ju vara så att fler stannar hemma i sommar och därför planerar in olika byggprojekt, säger Nicklas Fryksten.

Handläggningstiden är cirka 5 veckor i snitt

När en ansökan är inskickad granskas den. Om ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som behövs är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Bygglov har då tio veckor på sig att fatta ett beslut om bygglov. Handläggningstiden för ett bygglov i Umeå är cirka 5 veckor från komplett ansökan till beslut om lov.

Sidan publicerades