Bostäder i Umeå i vintermiljö

Samarbete med fastighetsägare ska minska bostadsbrist

För att underlätta för personer som står långt från bostadsmarknaden har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att ta fram ett förslag till samverkanslösning med kommunens fastighets­ägare. Tanken är att skapa ”en väg in” till bostäder för personer med sociala behov.

– I en växande stad som Umeå ökar också konkurrensen om bostäder. Därför vill vi nu förbättra den samverkan vi har med fastighetsägarna för öka tillgången till lägenheter i Umeå. Det är bra för alla parter eftersom vi både ordnar bostäder till utsatta människor och samtidigt förhindrar utveckling av segregerade områden, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Umeå är en expansiv stad med en stadigt växande befolkning. Detta innebär många fördelar men kräver också att stadens infrastruktur, lokaler och inte minst bostäder byggs ut. När det gäller bostäder är utbudet lägre än efterfrågan, vilket i sin tur leder till att de som står längre ifrån bostadsmarknaden kan ha svårt att hitta en bostad.

Umeå kommun har arbetat med frågan en längre tid, bland annat utifrån kommunens bostadsprogram men också enligt den handlingsplan mot hemlöshet som antogs av kommunfullmäktige 2018. En av aktiviteterna i handlingsplanen är att utveckla ett ännu närmare samarbete med de privata fastighetsägarna.

Uppdraget att ta fram förslag till samverkanslösning med kommunens fastighetsägare avseende ”en väg in” för bostäder ska samordnas med den påbörjade revideringen av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Uppdraget tilldelas tekniska nämnden/fastighet och ska slutredovisas under 2021.

Sidan publicerades