Ortofoto över Obbola där planområdet är markerat i grönt.

Mellan Linjevägen och Kvarnvägen i Obbola planeras för fler bostäder. Planområdet är markerat i grönt.

Samråd för detaljplan i Obbola

Nu pågår samråd för Smedjan 1 med flera, ett område som ligger mellan Linjevägen och Kvarnvägen i Obbola. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder. Bostäderna planeras i form av flerbostadshus, parhus, radhus och/eller kedjehus med högst två våningar.

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder som passar in i området och samtidigt säkerställa en effektiv dagvattenhantering. Det är en flexibel plan som tillåter olika typer av byggnader, till exempel flerbostadshus eller radhus. Det påverkar hur många nya bostäder det till slut blir på platsen.

Samrådet pågår från tisdag 7 november till tisdag 21 november. Under denna tid är allmänheten inbjuden att lämna sina synpunkter på planförslaget. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor om planen på ett drop-in möte på Obbolaskolan torsdag 16 november, mellan klockan 16.30 och 18.30.

Läs mer och lämna dina synpunkter på projektsidan för Smedjan 1 m.fl.

Sidan publicerades