Man som skruvar med skruvdragare i en altan

Sök bygglov i god tid innan sommaren

Under våren är det högsäsong för bygglovsansökningar. Har du tänkt bygga något till sommaren är det bra om du lämnar in din ansökan i god tid.

– Under våren så ökar antalet bygglovsansökningar vilket kan göra att handläggningstiden blir något längre. För helåret 2020 tog det i snitt 33 dagar att få beslut för bygglovsansökningar i de fall ansökan inte avvek från någon bestämmelse och cirka en vecka för besked i anmälningsärenden, säger Nicklas Fryksten, bygglovschef.

Det finns en hel del du som sökande kan göra för att öka möjligheterna att få ett snabbt beslut. Här följer några bra tips inför din lovansökan:

  • Lägg tid på din ansökan, se till att den är komplett när du skickar in den. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän din ansökan är komplett. På bygglovssidorna finns information om vad din bygglovsansökan ska innehålla.
  • Ritningarna är en viktig del av ansökan och de ska vara fackmässigt utförda. Om du känner dig osäker, ta hjälp av en fackman för att rita dem. På Bygglovs webbsidor finns exempelritningar.
  • Alla områden har inte en detaljplan som styr vad eller hur du får bygga, men om det finns en detaljplan för just ditt område underlättas handläggningen om det du vill bygga stämmer med detaljplanen. Se karta med aktuella detaljplaner.

Vanliga ärenden under vår och sommar är inglasade uterum, tillbyggnader och nybyggnader av komplementbyggnader (garage/carport). Om dessa ärendetyper och många fler kan du läsa mer om på www.umea.se/bygglov.

Sidan publicerades