Västra Esplanaden, flygbild på natten

Tyck till om Västra Esplanaden

Nu har du möjlighet att tycka till om ett förslag för att utveckla Västra Esplanaden. Gatan utformas med hjälp av dina och andra Umeåbors tankar och idéer.

– Det finns ett stort engagemang för Umeås utveckling och därför hoppas vi att många vill tycka till om förslaget för Västra Esplanaden, säger Katarina Gref, projektledare, Gator och parker.

Västra Esplanaden ingår i projektet ”Framtidsgatan” som innebär att nya stadsmiljöer utvecklas med hjälp av dina och andra invånares synpunkter. Under hösten 2022 fanns det möjlighet att dela med sig av tankar och idéer för Västra Esplanaden. Med hjälp av synpunkter som kom in har företaget Spacescape tagit fram ett förslag för hur gatan kan utformas.

Gatan byggs om våren 2024, när Västra länken beräknas vara klar och kommunen tar över väg 503 (gamla E4) från Trafikverket. Det handlar till exempel om markmålning, enklare planteringar och belysning. Västra Esplanadens förändring är en del av Umeå kommuns övergripande projekt Innanför ringleden, där gamla trafikleder görs om till moderna stadsgator och det skapas mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och grönska. På det sättet vill kommunen dämpa buller, minska trängsel, förbättra luftkvalitet och ge plats för nya Umeåbor.


Förslag för hur Västra Esplanaden kan utformas. Bilden visar en del av förslaget. Text: Busskörfält: Där det finns stort behov för bussar att få företräde anläggs busskörfält. Vistelseytor: Körytor för bil smalnas av och ger utrymme för vistelse, grönska, konst och parkeringar. Ny cykelparkering: Längs med sykelbanan finns cykelparkeringar. Hållplats: Hållplats Nygatan flyttas för att förenkla bueens in- och utkörning.

Förslag för hur Västra Esplanaden kan utformas. Bilden visar en del av förslaget. Klicka på bilden och gör den större.

Lämna synpunkter

Det går att tycka till om förslaget fram till och med söndag 2 april.

Sidan publicerades