Fotografi på Anna Flatholm.

Anna Flatholm är Umeås nya stadsarkitekt. Foto: Samuel Pettersson.

Umeå har en ny stadsarkitekt

Anna Flatholm, som är projektchef på Umeå kommun, är ny stadsarkitekt från 1 mars. Som stadsarkitekt ska hon se till att god arkitektur och stadskvalitet följer med hela vägen från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän mark. 

– Jag är mycket glad att vi kunnat rekrytera Anna. Hon har mycket god kännedom om kommunens övergripande planeringsarbete och har extra god kunskap om stadsbyggnadsfrågorna, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Stadsarkitekten har ett uppdrag att se till att god arkitektur och stadskvalitet följer med hela vägen från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän platsmark. För det uppdraget krävs hög kompetens och helhetssyn, men även en mycket god förmåga att samarbeta.

– Jag tror att det är viktigt för en stadsarkitekt att vara tydlig i sitt uppdrag, men också våga ha örat mot marken och föra samtal i tidiga skeden med till exempel invånare, byggaktörer och myndigheter, säger Anna Flatholm. Det ska bli superspännande att jobba vidare med Umeås utveckling i rollen som stadsarkitekt.

Anna Flatholm är 52 år, född och uppvuxen i Umeå, men var borta hela 90-talet för studier och arbete.

Anna är landskapsarkitekt, utbildad vid SLU i Ultuna och Alnarp. Yrkeskarriären har bestått av 10 år i konsultbranschen och från 2007 olika uppdrag på Umeå kommun. Både i rollen som Stadsträdgårdsmästare 2010–2017 och i nuvarande uppdrag som projektchef på Gator och parker har fokus varit på utveckling av det offentliga rummet. Anna har stort intresse för landskapsarkitektur och stadsbyggnad och har medverkat i olika nationella sammanhang.

Fem frågor till Anna

Vad är ditt viktigaste uppdrag, tycker du?

– Att verka för att frågor om arkitektur och design verkligen tas upp till diskussion och att det leder till goda hållbara lösningar. Att se till att god arkitektur och kloka lösningar inte tappas bort på vägen mot genomförande och i förvaltningsskedet. Det här är ett pågående jobb i kommunen och något som måste göras tillsammans, men jag tänker att jag kommer att kunna vägleda, stötta och vara ett bollplank.

Ska du bestämma hur byggnaderna i Umeå ska se ut?

– Nej, det ska jag inte. Jag vill hellre diskutera vad byggnaderna bidrar med för kvaliteter till platsen och stadsdelen, säger Anna. Umeå är så mycket mer än byggnader – det är rummet mellan husen, gatorna, grönskan, torgen, landsbygden. Vi ska se till helheten och ska säkerställa att vi skapar en hållbar och trivsam stad, då det vi bygger nu ska fungera länge.

Vilken är den största utmaningen?

– Att lyckas att bygga en stad som är inkluderande för alla, flexibel, och samtidigt robust och resurssnål. Det är inte alltid dessa mål går att kombinera. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut. Men vi ska försöka skapa en stad som fungerar och där alla kan leva ett bra liv, även när vårt sätt att leva förändras till följd av att omvärlden och klimatet förändras, säger Anna.

Tror du Umeåborna tycker att Umeå är en vacker stad?

– Ja, det tror jag. Alla gillar förstås inte allt, men alla har säkert sina favoritplatser och det är så det ska vara i en levande, spännande stad.

Vad kommer du börja ta tag i som ny stadsarkitekt?

– Jag är redan engagerad i de stora stadsbyggnadsprojekten som påverkar Umeå som helhet, till exempel omvandlingen av gamla E4, Norra Ön och Tomtebo strand. Där kommer jag att finnas med även framöver, men i min nya roll. Viktigt är att hitta bra former för samverkan och dialog och komma i gång med det, i stora och mindre projekt, i staden och utanför staden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande, byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Rune Brandt
samhällsbyggnadschef
070-650 03 38
rune.brandt@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Sidan publicerades