Flygfoto över Holmsund.

Flygfoto över delar av Holmsund. Scenariot är att Holmsund och Obbola ska växa hållbart med cirka 5 000 personer till år 2050.

Var med och forma framtidens Holmsund och Obbola

Vi arbetar med en fördjupad översiktsplan för Holmsund och Obbola. En sådan plan visar hur marken ska användas och hur kvarter och gator ska se ut. Nu vill vi gärna veta hur du som bor i Holmsund och Obbola vill att orterna utvecklas i framtiden. Vad är bra och vad kan bli bättre?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är i ett tidigt skede så nu är ett bra tillfälle att vara med och påverka! Berätta för oss var i Holmsund och Obbola du trivs bäst? Vilka platser trivs du inte på? Vad skulle du önska för Holmsund och Obbola om 20 år? Vad skulle du sakna mest om du flyttade? Under oktober månad finns en utställning i biblioteken i Holmsund och Obbola som är bemannad vid ett antal tillfällen. Välkommen dit för att diskutera framtiden med oss.

Tyck till senast söndag 31 oktober!

Vi bemannar i biblioteken följande tider:

Holmsund

  • Torsdag 30 september, klockan 15.00–20.00
  • Söndag 10 oktober, 12.00–15.00
  • Torsdag 21 oktober, 16.00–20.00

Obbola

  • Onsdag 6 oktober, 15.00–19.00

Det går också bra att lämna synpunkter via översiktsplanens projektsida:

+ 5 000 invånare till år 2050

– Det händer mycket i Holmsund. Man kan säga att en fördjupad översiktsplan behövs på kort sikt för att komma vidare med flera pågående detaljplaner och andra projekt i Holmsund. På lite längre sikt handlar det om att visa hur Holmsund och Obbola bäst utvecklas enligt kommunens strategi för hållbar tillväxt och bidrar till att nå visionen om 200 000 Umeåbor. Scenariot är att Holmsund och Obbola ska växa hållbart med cirka 5000 personer till år 2050, säger Thomas Lundgren, samhällsplanerare.

Kommunen har tidigare räknat med att en tillväxt på 2 000 invånare i Holmsund och 3 000 invånare i Obbola är möjlig till år 2050. Orterna har idag inga översiktsplaner men ingår i översiktsplanen för Umeå framtida tillväxtområde och delvis i översiktsplanerna för kusten och älvslandskapet. I dessa planer finns ett större område för bostäder sydväst om Obbola och nya verksamhetsområden norr om Obbola och på Hillskär i Holmsund. Det finns också områden för bostäder söder om Obbola och på Kroklandet sydost om Holmsund.

– De områden som finns utpekade sedan tidigare kommer att utredas ytterligare i fördjupningen för att avgöra lämpligheten. Förutom nya områden kommer en del av den nya bebyggelsen att ske som kompletteringar inom det befintliga samhället, säger Thomas Lundgren.

Utveckling ger nya förutsättningar

SCA:s industri i Obbola och hamnen i Holmsund är verksamheter som präglar samhällena och som nu står inför en expansiv utveckling. Parallellt planeras investeringar i järnvägen som bland annat innebär att den nuvarande godsbangården i centrala Holmsund kan flytta ner till hamnområdet på Hillskär. Flera detaljplanearbeten pågår för nya bostäder, bland annat den så kallade Sjöstaden.

– Sammantaget finns många påbörjade, beslutade och planerade projekt som tillsammans ger nya möjligheter och förutsättningar för hur och var orterna kan utvecklas. Men med nya verksamheter och bostäder följer också mer trafik och andra typer av frågor som behöver beaktas i pågående planarbeten. För att hantera de enskilda projekten behövs en samlad bild av de förutsättningar som följer av den utveckling som sker och planeras, säger Thomas Lundgren.

Sidan publicerades