Karta som med röd markering visar området där tomterna som är till salu finns

I ett område längs Tomtebovägen finns två tomter för verksamhetsmark till salu

Verksamhetsmark till salu längs Tomtebovägen

Fram till söndag 16 januari är det möjligt att anmäla intresse för verksamhets­mark på Tomtebo. Det gäller två tomter som ligger mellan Tomtebovägen och Sjöråvägen/Näckens väg. Storleken på tomterna är cirka 2100 och 2700 kvadratmeter.

– Det råder stor efterfrågan på verksamhetsmark i bra lägen. I området finns i dag redan en pizzeria och frisör. Ett gym håller på att byggas och vi ser gärna att den etablering som tillkommer kan innebära ytterligare service till området, säger Rebecka Lindgren, exploateringsingenjör.

Verksamheter som bedöms lämpliga inom området är bland annat småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller liknande. Det är inte lämpligt med verksamheter inriktade på upplag, bostäder kommer inte heller att tillåtas.

Markpriset är 425 kronor per kvadratmeter. Byggnadsarea bör vara minst en tredjedel av tomtarea.

På projektsidan finns mer information och möjlighet att anmäla intresse Länk till annan webbplats.

Mer detaljerad karta som med röd cirkel visar tomternas placering inom området

Här ligger tomterna som är till salu.

Sidan publicerades