Marieområdet

Är ett naturnära bostadsområde vid Umeås norra infart. Det byggdes från mitten av 1960-talet fram till början av 1980-talet. Bebyggelsen är blandad med allt från hyres- och bostadsrättlägenheter till småhus med äganderätt. Här finns skolor, daghem, affärer med mera.

Sidan publicerades