Röbäck

Röbäck ligger cirka 5 kilometer sydväst om Umeå centrum, söder om älven. Utbyggnaden av Röbäck påbörjades i början av 1980-talet. Hela området består av marknära bostäder. Bebyggelsen består av lägenheter och småhus med bostadsrätt och hyresrätt. Här finns daghem, skolor, el-ljusspår, motionshall och livsmedelsbutik med mera.

Sidan publicerades