Nyhetsarkiv

  • Rapporten om Tvärån är klar

    Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översväm...
  • Fortsatta förebyggande åtgärder i Tvärån

    Den senaste tiden har det fortsatt att komma riklig nederbörd i Umeåområdet. Torsdag 23 september föll de största regnmängderna här sedan 1879. Därefter har det...