Bild på stora maskiner som pumpar vatten ur Tvärån.

I fjol regnade det ihållande, vilket gjorde att vi tillsammans med brandförsvaret och Vakin, provade att pumpa vatten ur Tvärån. Även andra insatser gjordes för att hantera det höga vattenflödet. Nu påbörjas arbetet med att återställa skadade grönytor.

Återställning av grönytor på Rödäng

Vi har börjat köra jord till Rödäng för att påbörja arbetet med att återställa grönytorna som skadades i samband med de senaste årens höga vatten­flöden.

Arbetet pågår från nu fram till 31 oktober, och återupptas igen framåt sommaren nästa år då de färdigställs med gräs.

Sidan publicerades