Bild på högt gräs med vattendroppar på.

Den senaste tidens nederbörd har gjort marken i Umeå vattenmättad. Det innebär också att flödena i Tvärån är fortsatt höga.

Fortsatta förebyggande åtgärder i Tvärån

Den senaste tiden har det fortsatt att komma riklig nederbörd i Umeå­området. Torsdag 23 september 2021 föll de största regnmängderna här sedan 1879. Därefter har det fortsatt att regna och blåsa, vilket har gjort marken vattenmättad. Flödena i Tvärån är därmed fortsatt höga och eftersom mer regn är att vänta arbetar vi vidare med förebyggande åtgärder.

Efter att ha rensat bort sly, hinder och byggt mindre vallar börjar vi inom kort att pumpa vatten nedströms för att öka kapaciteten i Tvärån. Vi sätter in tre pumpar som tillsammans pumpar ut 56 kubikmeter vatten i minuten.

Vi har även sett över möjligheterna att täppa till flödet uppströms, men vi kan inte göra det då riskerna – utan utredningsunderlag – bedöms alltför stora och konsekvenserna inte tillräckligt utredda.

Samma sak med vallar. Det vill säga, om vi vallar upp längs Tvärån trycks vattnet in i ledningssystemet och kan komma upp i de omgivande fastigheterna. Det är därför ett alternativ som vi bara använder i krisläge.

Samverkan mellan resurser

Under dagen har vi hållit ett gemensamt stormöte med inblandade myndigheter och resurser, för att utifrån förutsättningarna trygga situationen på kort sikt och för att förbereda eventuella krissituationer. Arbetet fortsätter med att utreda fler lösningar, för att hantera akuta problem under hösten innan långsiktig lösning är på plats.

I mötet medverkade flera av Umeå kommuns verksamheter, räddningstjänsten och Vakin. Detta allt medan det långsiktiga arbetet med en hållbar lösning fortsätter.

Förbered dig i tid

Om det blir översvämning tar räddningstjänsten och kommunen emot många ärenden på kort tid och vi måste i första hand fokusera på det mesta akuta och på att åtgärda huvudorsaken till översvämningen. Det innebär att om du som enskild fastighetsägare påverkas kan du inte räkna med att få snabb hjälp. Därför är det bra om du förbereder dig och är beredd på om vattnet börjar stiga.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram konkreta råd och tips:

Skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.dinsakerhet.se)

Mer information

Läs mer om Tvärån och Djupbäcken: www.umea.se/tvarandjupbacken

Sidan publicerades