Man står bredvid en stor vit duk, som visar teknisk beskrivning av hur Tväråns längdprofil ser ut.

Thomas Nordlander är projektledare och leder den grupp av sakkunniga från kommunen och konsultsidan som arbetar med lösningar för Tväråns flöde. Onsdag 17 november medverkande han vid en informationsträff med Rödängs samfällighet.

Många frågor vid informationsträff om Tvärån

Onsdag 17 november arrangerade Rödängs samfällighet en informationsträff om Tvärån, dit representanter från Umeå kommun, Vakin och Peab var inbjudna. Ett 70-tal intresserade dök upp på Studion, Umeå Folkets hus, för att lyssna och ställa frågor.

Efter en kort inledning av David Persson, ordförande för Rödängs samfällighet, tog Karin Isaksson, chef för Teknik- och fastighetsförvaltningen, vid. Hon berättade övergripande om läget i Umeå, om klimatförändringar och om situationen i och längs med Tvärån.

Thomas Nordlander, projektledare på Gator och parker, beskrev sedan mer ingående de utredningar som just nu genomförs och visade hur den digitala modellen av Tvärån används. Bland annat gick han igenom möjliga långsiktiga lösningar, men underströk att utredningen inte är klar än och att den mest troligt blir färdig runt årsskiftet. När utredningen är klar publiceras den tillhörande rapporten på denna webbsida.

Per Hilmersson, driftchef på Gator och parker, avrundade den första delen genom att beskriva hur kommunen har arbetat med akuta åtgärder. Det vill säga: vad som har gett resultat och inte.

Kvällen avslutades genom att Anders Åström från Peab och Mikael Berglund, ordförande för byggnadsnämnden (S), presenterade tankarna bakom produktionen av Rödängs trädgårdar. De fick många frågor, med stort fokus på dagvattenhantering, säkerhet och den framtida trafiksituationen på området.

Sidan publicerades