Bil parkerad på översvämmat område

Fältundersökningar på Haga och Sandbacka sker för att undersöka hur områdena bättre kan ta emot dagvatten för att undvika översvämning i andra områden.

Undersökningar på Haga och Sandbacka

Under veckan genomför vi geotekniska fältundersökningar på några platser på Haga och Sandbacka. Detta gör vi för att få koll på vad det är för jordarter och grundvattennivåer i området, eftersom det är faktorer som påverkar hur vi kan anpassa marken för att kunna hantera mer dagvatten.

Geotekniska undersökningar utförs med borrbandvagn. Dessa är larvgående med lågt marktryck. Olika typer av sonderingar utförs, detta för att kontrollera de geotekniska förutsättningarna. Vid vissa typer av sonderingar så kan ett visst dunkande ljud uppstå från hydraulhammaren. Detta sker oftast i kortare perioder.

Minska risk för översvämningar

Anledningen till att dagvatten ska hanteras i denna mark är för att minska risken för översvämningar på andra ställen. Genom att anpassa vissa delar av den kommunala marken undviker vi att översvämning sker okontrollerat på annan plats vid extrema väderhändelser, vilket delvis skedde hösten 2020.

Sidan publicerades