Tre personer från Vakin, Umeå kommun och Vakin står vid pumpmaskiner.

Det senaste dygnet har Umeå kommun tillsammans med brandförsvaret och Vakin arbetat för att dämpa det höga flödet i Tvärån. Foto: Vakin.

Ihållande regn skapar högt flöde i Tvärån

Det fortsätter att falla stora mängder regn i Umeå, långt mer än prognoserna har indikerat. Regnet har påverkat Tväråns redan höga flöde, vilket personal från Umeå kommun, brandförsvaret och Vakin nu arbetar för att dämpa genom att pumpa ut vatten nedströms.

Tidigare under dygnet har det funnits tre pumpar som har gått för högtryck, dessa kompletteras nu med ytterligare pumpar. Därtill har det byggts förebyggande skyddsvallar längs Tvärån. Att vi inte bygger högre vallar beror på att vi då påverkar dagvattensystemet och dränering kring fastigheterna.

Sandsäckar finns att hämta

Upphör regnet lär inte Tvärån stiga mer, men fortsätter det att regna i den här omfattningen kan läget bli kritiskt under kvällen och natten. Oroliga fastighetsägare på Rödäng och Västerslätt är därför välkomna att hämta sandsäckar och fylla dessa med sand. Både säckar och sand finns att hämta längs med Rödängsvägen från och med nu. Dessa sandsäckar kan sedan läggas framför ytterdörren och vid källarfönster.

Förbered dig i tid

Vi vill också uppmana dig som bor i området att förbereda dig i tid. Om det blir översvämning tar brandförsvaret och kommunen emot många ärenden på kort tid och vi måste i första hand fokusera på det mesta akuta och på att åtgärda huvudorsaken till översvämningen. Det innebär att om du som enskild fastighetsägare påverkas kan du inte räkna med att få snabb hjälp. Därför är det bra om du förbereder dig och är beredd på om vattnet börjar stiga.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram konkreta råd och tips som är bra att du läser igenom:

Skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.dinsakerhet.se)

Felanmälan

Anmäl fel, också via telefon: www.umea.se/felanmalan

Mer information

Sidan publicerades