Regn på en fönsterruta, utanför går en person förbi med uppfällt paraply.

Det har regnat ihållande i Umeå i mitten av veckan, vilket har orsakat stora flöden i framför allt i Tvärån.

Lugnt vid Tvärån och på Rödäng

Det regnade rikligt och ihållande i Umeå under torsdag 23 september och natten därpå. Flödet i Tvärån var högt och steg allt eftersom, men klockan 02.00 på fredagen kunde kommunens personal på plats konstatera att flödet hade stannat av och börjat minska.
– Vi var på plats under dagen och natten för att hålla koll, säger Per Hilmersson, driftchef, Gator och parker, Umeå kommun.

Just nu är läget vid Tvärån lugnt. Flödet minskar och prognosen visar att det inte ska komma några större regnmängder kommande dagar. Personal från Gator och parker genomfört smärre insatser för att förbättra flödet och kontrollera vattenmassorna. En grävmaskin och två lastmaskiner har funnits till hands.

Vid 22-tiden på torsdagen byggdes till exempel en vall vid Tväråns lägsta punkt vid Rödäng, som en försiktighetsåtgärd. Senare under natten provade personalen också att installera en stor vattenpump för att på det sättet sätta fart på genomflödet.

– Varken här eller vid Djupbäcken blev det några översvämningar, men båda systemen blev prövade då det kom så mycket och ihållande regn, säger Per Hilmersson.

Långsiktiga insatser

Dagvattensituationen runt Tvärån är komplex och kräver långsiktiga insatser, där det behövs både investeringar och vattendom. Sedan mars 2021 arbetar Umeå kommun med omfattande dagvattenutredningar av avrinningsområdena för Rödäng, Västerslätt och Haga, med fokus på Djupbäcken och Tvärån, inklusive biflöden. Utredningen beräknas vara klar vid årsskiftet och med det vill kommunen

  • ta ett helhetsgrepp kring funktionen av hela avrinningsområdet kring Djupbäcken och Tvärån
  • kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder på kort och lång sikt
  • möjliggöra för fortsatt stadsutveckling i dessa områden.

Digitala modeller

Utredningarna tar stöd i digitala modeller för både Tvärån och Djupbäcken. Modellerna innehåller markyta och ledningsnät och kan på så sätt användas för att simulera vattenflöden och översvämningsnivåer vid stora regn. Modellen för Tvärån visar bland annat att dagvattenledningarna fylls med vatten mer rikligt när det regnar. Ju kraftigare regn desto svårare blir det alltså att leda bort vattnet via ledningsnätet. När Tvärån svämmade över 2020 plockades bilbron bort som en akut åtgärd. Det fick stor effekt men simuleringar i modellen visar att övriga broar inte ger samma resultat.

Under hösten testar Umeå kommun fler åtgärder i modellen.

– Det är viktigt att rätt lösningar sätts in på rätt plats annars kan åtgärderna i värsta fall leda till ytterligare skador, förklarar Per Hilmersson.

Sidan publicerades