Undersökning – hushållens ekonomi

Umeå kommun har ett bostadsförsörjningsansvar och behöver mer kunskap om hur hushållen i Umeå har det. Olika hushåll i Umeå har olika förutsättningar att klara sin ekonomi. För att få en övergripande bild och ett bättre kunskapsläge om hur hushållen bor och lever genomför Umeå kommun denna enkätundersökning.

Har du fått en inbjudan till undersökningen?

För att kunna svara på frågorna i enkäten behöver du en kod som du hittar på din inbjudan. Frågorna i undersökningen tar cirka 5–10 minuter att besvara.

Svara senast 25 maj

Din medverkan är till stor hjälp för oss i kommunen. Vi behöver dina svar senast 25 maj 2023. Tack!

Vill du hellre svara på papper?

Då behöver du inte göra någonting. Du får nämligen enkäten i pappersformat i din brevlåda om ett par veckor.

Varför vill Umeå kommun veta det här?

Umeå kommun har ett bostadsförsörjningsansvar och behöver mer kunskap om hushållens förutsättningar. Därför genomför vi denna undersökning. Vi vill bland annat veta hur stora hushållets utgifter är för boendet är och om kostnaderna för boendet i Umeå är prisrimligt i jämförelse med hushållets inkomster.

Resultat

Sista svarsdag för enkätundersökningen är 25 maj och resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2023 på umea.se/statistik under rapporter.

Så snart du har skickat in dina svar avidentifieras de. Det innebär att svaren inte längre kan kopplas till dig som person.

Svaren behandlas självklart med full sekretess enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Formulärnummer uppe till höger i enkäten använder vi för att hantera påminnelser. När resultaten redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer har svarat.

När undersökningsperioden är slut sammanställer vi alla svar på gruppnivå och gör olika beräkningar. När resultaten redovisas kommer ingen att kunna se vad en enskild person har svarat.

Sidan publicerades www.umea.se/inkomster