Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Radon från byggmaterial

Alunskifferbaserad blå lättbetong innehåller radium och avger därför radongas. Denna betong användes under åren 1929-1975. I Umeå finns cirka 300 fastigheter byggda med blå lättbetong. Kommunen har genomfört en kartläggning av hus byggda av blå lättbetong i tätorterna i kommunen. Krav på mätning och åtgärder har ställts på flerbostadsfastigheter byggda av blå lättbetong.

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenheter i inomhusmiljön som kan påverka människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att fastighetsägaren sänker radongashalten till en nivå som inte överstiger riktvärdet.

Mer information

Sidan publicerades