Grafik som visar att vi släpper ut 393 tusen ton växhusgaser varje år inom kommunens gränser enligt 2018 års värden. Utrikesflyg räknas inte in men står för ungefär 120 tusen ton. Transporter är den största utsläppskategorin med 54 % av utsläppen.

Grafik som visar att vi släpper ut 393 tusen ton växhusgaser varje år inom kommunens gränser enligt 2018 års värden. Utrikesflyg räknas inte in men står för ungefär 120 tusen ton. Transporter är den största utsläppskategorin med 54 % av utsläppen.

Digitalt verktyg visar utsläpp och klimatåtgärder

Kommunen arbetar för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Ett av målen är att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030. För att klara det krävs omställningar i samhället där kommunen, företag, organisationer och invånare behöver jobba tillsammans. För att samla företag och organisationer runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med ett digitalt verktyg. I verktyget kan du se hur utsläppen i Umeå ser ut idag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem.

Verktyget visar utsläpp inom olika sektorer inom Umeås geografiska gränser, till exempel transporter. Du kan också se möjliga omställningar och åtgärder. Ett exempel på en omställning är hur en del transporter med fossildrivna bilar byts ut mot elbilar. Det är ett samarbetsverktyg som hela tiden utvecklas vilket betyder att alla sektorer, omställningar och åtgärder inte finns med ännu. I dagsläget finns inte heller konsumtionsbaserade utsläpp med. Du kan läsa mer om utsläpp från konsumtion i Umeå på webbsidan www.klimatorientering.selänk till annan webbplats

Vad visar verktyget?

Verktyget visar koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska dem. Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan effektiva åtgärder tas fram.

Exempel arbetspendling

Varje år görs uppskattningsvis 8 000 000 resor med fossilbil till arbetsplatser i Umeå. Genom att byta ut bilar som drivs av fossila bränslen till elbilar, öka andelen personer som åker kollektivtrafik och öka andelen personer som går eller cyklar till arbetet etc. går det att göra en bedömning av hur behovet arbetspendling skulle kunna lösas och minska utsläppen.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fungerar ej i Internet Explorer) samt www.transitionproject.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fungerar det i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Synpunkter och förslag

Verktyget är tänkt att vara en plattform för samarbete och du får gärna komma med synpunkter eller förslag. Det kan handla om omställningar, åtgärder, metoder eller annat innehåll. Du får gärna ge förslag utifrån följande frågor:

  • Finns det omställningar som saknas?
  • Finns det omställningar som är mindre aktuella i Umeå?
  • Vilka åtgärder saknas?

Lämna synpunkter och förslag.

Du kan också läsa mer under frågor och svar.

Det digitala verktyget har tagits fram i samarbete med flera projekt som genomförs i Umeå: ClimateCity Viz, Den koldioxidsnåla platsen 2.0 och projektet Klimatneutrala Umeå.

Mer information

Miljömål

Kommunens miljömålöppnas i nytt fönster

Konsumtionsbaserade utsläpp

Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv

Mer om verktyget för klimatvisualisering

Klimatpolitiska rådet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(klimatpolitiskaradet.se)

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (naturvardsverket.se)

Klimatvisualisering för Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (climateview.com)

Sidan publicerades