Digitalt verktyg visar utsläpp och klimatåtgärder

Kommunen arbetar för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Ett av målen är att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030. För att klara det krävs omställningar i samhället där kommunen, företag, organisationer och invånare behöver jobba tillsammans. För att samla företag och organisationer runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med ett digitalt verktyg. I verktyget kan du se hur utsläppen i Umeå ser ut i dag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem. Det digitala verktyget utvecklas kontinuerligt med nya lösningar, bättre data och åtgärder. Ett åtgärdsprogram till miljö och klimatmålen kommer antas i höst. Åtgärder från detta kommer läggas in och visualiseras i verktyget när det är klart.

Verktyget visar utsläpp inom olika sektorer inom Umeås geografiska gränser, till exempel transporter. Du kan också se möjliga omställningar och åtgärder. Ett exempel på en omställning är hur en del transporter med fossildrivna bilar byts ut mot elbilar. Det är ett samarbetsverktyg som hela tiden utvecklas vilket betyder att alla sektorer, omställningar och åtgärder inte finns med ännu. I dagsläget finns inte heller konsumtionsbaserade utsläpp med. Du kan läsa mer om utsläpp från konsumtion i Umeå på webbsidan www.klimatorientering.se Länk till annan webbplats.

Vad visar verktyget?

Verktyget visar koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska utsläppen. Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan effektiva åtgärder tas fram. Verktyget hjälper till att konretisera potentialen att ställa om och minska utsläppen i Umeå.

Exempel Transporter

Varje år körs över 600 miljoner km med fossilbil i Umeå. Genom att byta ut bilar som drivs av fossila bränslen till elbilar, öka andelen personer som åker kollektivtrafik och öka andelen personer som går eller cyklar etc. går det att göra en bedömning av hur behovet av persontransporter på väg som i dag görs med fossila drivmedel kan ersättas med hållbara lösningar för att minska utsläppen.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (fungerar ej i Internet Explorer) samt www.transitionproject.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fungerar det i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Synpunkter och förslag

Verktyget är tänkt att vara en plattform för samarbete och du får gärna komma med synpunkter eller förslag. Det kan handla om omställningar, åtgärder, metoder eller annat innehåll. Du får gärna ge förslag utifrån följande frågor:

  • Finns det omställningar som saknas?
  • Finns det omställningar som är mindre aktuella i Umeå?
  • Vilka åtgärder saknas?

Lämna synpunkter och förslag.

Du kan också läsa mer under frågor och svar.

Det digitala verktyget har tagits fram i samarbete med flera projekt som genomförs i Umeå: ClimateCity Viz, Den koldioxidsnåla platsen 2.0 och projektet Klimatneutrala Umeå.

Sidan publicerades