Så har vi räknat

Det finns fler saker man kan göra för att minska sin klimatpåverkan och nedan finns inte alla åtgtärder utan de är utvalda utifrån den analys som gjorts i Umeås klimatvisualisering.

Nedan presenteras beräkning per löfte, antagande och föränklingar till applikationen klimatlöften. OBS! Dessa siffror ska ses som en indikation då många parametera verierar från fall till fall i verkligheten. I de fall data finns tas hänsyn till utsläpp från hela kedjan som WTW (Whell to Wheel) för fossila bränslen.

* Beräknat för valet om 1 måltid per vecka

**EF = Emissionsfaktor

Skriv tabellbeskrivning här

Index

Klimatlöfte

Beräkningar

Antaganden

Beräknat värde [kg CO2e/år]

1.1

Jag vill bidra med att köra Elbil istället för fossilbil.

(Bensin = 0,7277 * 251); (Diesel = 0,66075 * 192,3); (Vet ej = 151) * 11481 km

El till elbil = 0 g/km

1733,48

1.2

Efter pandemin vill jag bidra genom att åka mer kollektivt istället för bil

(Genomsnitt EF** Bilar i Umeå = 151 g/ km) * sträcka buss (pendling) * antal dagar

Utsläpp buss = 0g/km (elbuss)

543,6

1.3

Jag vill bidra genom att gå och cykla mer istället för att köra bil.

(Genomsnitt EF Bilar i Umeå = 151 g/ km) * sträcka gå och cykel * antal dagar

noll utsläpp från cykel

543,6

1.4

Jag vill bidra genom att fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin

(Genomsnitt EF Bilar i Umeå = 151 g/ km) * dagar * sträcka till jobbet

Noll utsläpp från att jobba hemifrån

113,25

1.5

Jag vill bidra genom att samåka mer efter pandemin

(Genomsnitt EF Bilar i Umeå = 151 g/ km) * antal dagar * sträcka till jobbet /2

Halvering av utsläpp per dag som samåkning sker. Räknar med att resa delas på två personer.

543,6

2.1

Jag planerar att installera Solceller på mitt tak

128 kWh/m2 , år * X m2 * 250 g/kWh

Räknar med att nytillkommen el ersätter el om 250 g CO2e/ Kwh, Produktion per m2 takyta Umeå = ~128 kWh/år

1120

2.2.1

Jag planerar att energieffektivisera min villa - Tilläggsisolera mitt hus

(Villa eller lgh eller X kWh / år) * EF(vald uppvärmning) * åtgärder intervall eller snitt

EF el= 250 , EF fjärrvärme = 50, EF ved/pellets = 50, vet ej = (250 +50+50)/3 = 116 g/kWh

290

2.2.2

Jag planerar att energieffektivisera min villa - Sänka inomhustemperaturen 1 grad

Se ovan

Se ovan

145

2.2.3

Jag planerar att energieffektivisera min villa - Eftermontera värmepump

Se ovan

Se ovan

580

2.2.4

Jag planerar att energieffektivisera min villa - Byta fönster

Se ovan

Se ovan

290

2.2.5

Jag planerar att energieffektivisera min lägenhet - Byta till LED Belysning

Se ovan

Se ovan

17,4

2.2.6

Jag planerar att energieffektivisera min lägenhet - Minska onödigt användande av energi

Se ovan

Se ovan

17,4

2.2.7

Jag planerar att energieffektivisera min lägenhet - Påpeka för styrelse/hyresvärd om att göra åtgärder

Se ovan

Se ovan

17,4

3.1

Jag vill bidra till ett klimatneutral Umeå genom att äta mer vegetarisk mat ett mål per vecka

X måltider / vecka * 52 *( (EF-kött) - (EF-erästtning))

Beräknad schablon från KVU 2018 om EF kött = 1,21 kg CO2e/portion, EF ersättning = erästtningsprotein = 0,5 kg CO2e / portion

36,92*

4.1

Jag planerar att ersätta inrikes flygresor med tåg eller online möten

EF inrikes * antal

EF inrikes = 430,29 kg CO2e /ToR, EF tåg eller onlinemöte = 0 kg/CO2e

215,145

4.2

Efter Corona kommer jag att fortsätta att flyga mindre utrikes 1 ggr inom EU och 1 ggr utanför EU per år

Ef EU * antal + EF utannför EU * antal [CO2e kg /år]

Ef EU = 450,38 kg CO2e ToR , EF utanför EU = 3998 kg CO2e ToR


4448

l

Sidan publicerades