Bild av bostäder i Xián, Kina

Bostäder i Xián, Kina. Foto: Erik Eklund

Energy Saving Innovation in Urban Housing

Projektet Energy Saving Innovations in Urban Housing är ett demokrati och miljöprojekt som genomförs i samarbete med Xián, Chan-Ba Ecological District i Kina.

Projektets målsättning är att öka medvetenheten, engagemanget och deltagandet beträffande energibesparande åtgärder och hållbar inomhusmiljö i städerna. Projektet finansieras av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

  • Projekttid 2020–2022
  • Budget: 2,4 miljoner kronor

Projektet vill öka kunskap

ProjektetEnergy saving innovation in Urban housing kommer tackla de gemensamma utmaningarna att öka medvetenhet/kunskap, engagemang och deltagande i perspektivet jämlikhet och demokrati och hur det kan vara en drivkraft beträffande energisparande åtgärder och hållbar inomhusmiljö i städerna.

Minska koldioxidutsläpp

Genom att samla projektdeltagare kopplade till detta område och relevanta intressenter syftar vi till att förbättra kapaciteten och kunskapen på institutionell nivå i både Umeå kommun och Chan-Ba Ecological District. Den långsiktiga målsättningen är att projektet ska bidra till bättre byggnader för medborgarna med lägre koldioxidutsläpp från användning av dessa och öka medborgarnas medvetenhet, inkludering och deltagande i energibesparing och förbättringar i inomhusmiljön.

Energibesparing på nya sätt

Förväntade resultat är ökad kunskap och erfarenhet hur en politisk organisation kan använda metoder och verktyg för att involvera boende/brukare i energibesparing på nya sätt samt förbättrad byggteknisk kunskap och kunskap om inomhusmiljö.

Långt samarbete

Umeå och Xi´an är systerstäder och har haft projeksamarbete sedan 2010 där tidigare projekt handlat om avfallshantering och kultur.

Mer information

ICLD projektfinansiär Länk till annan webbplats.

Projektpartners:

  • Umeå Kommun Miljö och Hälsoskydd
  • Umeå Universitet
  • Chan-Ba Ecological district, Xi´an
  • Xian University of Architecture and Technology

Vänortsamarbeten

Sidan publicerades