Färdplan för Umeås klimatomställning

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Det är ett verktyg för att vi i Umeå ska kunna samarbeta om den lokala klimatomställningen. Vi som är företag, organisationer och offentliga verksamheter i Umeå kommun måste agera nu, och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

Det här är Umeå klimatfärdplan

Klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun men innehållet skapar vi gemensamt med företag och organisationer som går med.

Utgångspunkten för färdplanen är fyra fokusområden där alla i Umeå behövs för att minska utsläppen:

 1. Mobilitet och transporter
 2. Energi och byggd miljö
 3. Konsumtion och cirkulär ekonomi
 4. Mat och jordbruk

Möjligheterna med en gemensam och lokal klimatfärdplan

 • Stöd och råd för att minska din organisations klimatavtryck
 • Nätverk och mötesplatser för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bransch- och sektorövergripande samarbete kring stora komplexa omställningar i Umeå
 • Tillgång till nationella och internationella nätverk genom Klimatkontrakt 2030 med svenska myndigheter och Climate City Contract med EU.
 • Tydliga mål och förutsättningar för en gemensam kraftsamling som påskyndar Umeås klimatomställning
En trappa i fyra steg illustrerar hur företag och organisationer kan engagera sig i en klimatfärdplan för Umeå: få stöd att komma igång, byta erfarenheter, strategiska samarbeten och vara med och driva systemförändringen.

Här finns något för alla

Det är viktigt att Umeå klimatfärdplan är relevant för många, oavsett hur långt vi har kommit i vårt omställningsarbete. Därför ska det vara möjligt att ansluta till färdplansarbetet i olika steg. För företag och organisationer som är i början av sin resa finns möjlighet att få stöd och kunskap, medan den som redan gör mycket kan bidra med sina erfarenheter för att öka omställningstakten i hela Umeå. Alla deltar efter förmåga och behov. Det viktiga är att vi kraftsamlar gemensamt och får med så många som möjligt i Umeås omställning.

Var med och utveckla Umeå klimatfärdplan!

Under 2021 började Umeå kommun arbetet med att formulera en klimatfärdplan för hela Umeås klimatomställning. Siktet är inställt på ett klimatneutralt Umeå 2040 och en klimatneutral stad 2030.

Vi vill att klimatfärdplanen ska ge bästa möjliga stöd och värde för företagen i Umeå och att vi utvecklar den tillsammans.

På gång hösten 2022

 • September: Delta i färdplansverkstad med företag från olika branscher! Vi bjuder in till tre workshops som arrangeras av RISE. Anmälan kommer efter semestern.
  • 2 september 9-11.30
  • 6 september 9-11.30
  • 7 september 9-11.30
 • 6 oktober: Välkommen till frukostmöte där vi presenterar och diskuterar innehållet i Umeå klimatfärdplan
 • 1-2 december: Företag och organisationer skriver under färdplanen under högtidliga former.

Vill du vara med i höst? Lämna din mejladress så hör vi av oss med inbjudningar

Bakgrund

 • Hösten 2021: Umeå kommun tar fram ett första utkast till färdplan tillsammans med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE, Umeå Energi och Region Västerbotten.
 • 3 december: Umeå kommun bjuder in ett mindre antal företag, organisationer och offentliga verksamheter till startskottet för färdplanen. Ett tillfälle att prata om behoven av samarbete och kunskapsutbyte kring klimatomställningen i Umeå. Slutsatserna från samtalen är att gemensam och lokal färdplan behövs, men att vi måste forma den tillsammans.
 • Våren 2021: Umeå kommun fortsätter utvecklingen av färdplanen med utgångspunkt från startskottet och samtal med näringslivet.
 • 16 juni: Nu är vi redo att ta nästa steg med att forma klimatfärdplanen tillsammans med er.
  Var med och forma Umeås färdplan för klimatomställningen!
Sidan publicerades