Hållbart boende och klimatsmart energi

I projektet Den koldioxidsnåla platsen har vi utvecklat kommens arbetssätt för underlätta för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och kommunala verksamheter att minska energianvändningen och ställa om till mer klimatvänliga energikällor.

Mer energi på schemat

Tillsammans med en sjätteklass på Sjöfruskolan och Umeå kommuns Naturskolan har projektet utformat och testat ett pedagogiskt paket som ska hjälpa skolan att undervisa om energi och åtgärder för att minska elanvändningen.

Energi i skolan

Så kan flerfamiljshusen främja klimatsmarta liv

Under 2018 genomförde projektet en serie med seminarier och workshops för bostadsrättsförningar och ägare av flerfamiljshus. Syftet med satsningen har varit att erbjuda föreningar och fastighetsägare stöd att göra förändringar som främjar ett mer hållbart boende. Det kan handla om allt från laddplatser för fordon och cykelparkeringar till solel, sopsortering och pryldelning. Se gärna vår film om hållbart boende!

umea.se/bohallbart

Kampanjen Bli vän med solen!

Tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivning genomförde projektet kampanjen "Bli vän med solen!" som ska väcka intresse för solel och få fler att sätta upp solceller på sitt tak. Insatserna har bland omfattat en facebook-kampanj som genererat nästan 500 följare och en informationskväll som lockade drygt 70 deltagare. Som en del i kampanjen har energi- och klimatrådgivningen också besökt ett antal orter och stadsdelar runt om i kommunen.

www.umea.se/solel

Fler aktiviteter

I projektet har vi ordnat flera workshops, event och föreläsningar på temat förnybar energi och hållbart boende. Här är några exempel:

  • Föreläsning för bilhandlare om elbilar
  • Tillfälle att testa elbil
  • Föreläsning för bostadsrättsföreningar om laddplatser för elbilar
  • Verkstad om nya affärsmodeller för solceller

Vill du veta mer?

Blir du nyfiken på något av det vi har gjort? Vill du veta mer om våra erfarenheter och lärdomar får du gärna kontakta oss!

Läs mer om projektet Den koldioxidsnåla platsen

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades