Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv

Vår livsstils påverkan på klimatet lyfts allt oftare i klimatdebatten. De vanor vi har och de köpbeslut vi fattar påverkar klimatutsläppen olika mycket. Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå kommun beräknat klimatavtrycket från konsumtionen i Umeå.

Sedan tidigare har Umeå kommun data om resvanor och energianvändning i Umeå men på andra områden finns väldigt lite information om Umeåbornas konsumtionsvanor, till exempel när det gäller mat, kläder och prylar.

Enkätundersökning

För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en undersökning av konsumtionsvanorna i Umeå. Ett statistiskt representativt urval på 4 004 Umeåbor bjöds in och 1 475 personer svarade.

Svaren i undersökningen har sedan legat till grund för en beräkning av de klimatutsläpp konsumtionen orsakar. Beräkningarna har gjorts av Stockholm Environment Institute (SEI).

Klimatorientering.se

För att göra den nya kunskapen mer tillgänglig för Umeåborna har vi skapat webbplatsen Klimatorientering.se. Där kan man utforska resultatet av klimatberäkningen på ett lättsamt sätt och ta reda på hur klimatpåverkan ser ut i olika delar av Umeå. För den som önskar fördjupning finns också möjlighet att läsa rapporten som ligger till grund webbplatsen.

Kolla in Klimatorientering.selänk till annan webbplats

Rapporter

Undersökningen har resulterat i två rapporter:

Umeå kommun satsar på klimatet

Undersökningen om konsumtionsvanor och klimatberäknigen är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomfördes i ett klimatprojekt med stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Mer om klimatprojektet

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Se en presentation av SEI:s klimatberäkning och rapport

Ljudet är dåligt de första minuterna men blir bättre därefter.

Logotyper Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades