Illustration elbil

Elbilar kan bidra till hållbart energisystem

Visste du att en bil står parkerad 95 procent av dess liv, vad skulle hända om man kunde nyttja el-bilar under den tiden för att hjälpa till med omställningen till ett mer hållbart energisystem?

Vehicle-to-grid (V2G) och Vehicle-to-building (V2B) är en teknologi som innebär att elbilar laddas från elnätet, men också kan ge energi tillbaka, vilket kan ge bättre balans i elproduktion och belastning på nätet.

Teknisk simulering av p-huset Nanna

Under våren 2021 har två projekt genomförts, dels en aktörskartläggning med fokus på aktörer, roller, möjligheter och hinder för implementering av V2G-system i parkeringshuset Nanna samt en teknisk simulering av V2G.

Minskade energikostnader

Resultaten från kartläggningen visar på möjligheten att minska energikostnaderna för parkeringshuset Nanna under ett år med upp till 54 500 kronor vilket motsvarar 18 procent av 2019 års energikostnader.

Sidan publicerades