prästkragar i vas

Sharing City Umeå går mot projektavslut

Sommaren har kommit och efter semestern är det bara några dagar kvar på den formella projekttiden för Sharing City Umeå. Efter fyra år har vi många nya insikter och erfarenheter från vad vi har genomfört i projektet.

Det har varit en utmaning att driva ett omfattande utvecklingsprojekt, både med förändringar som har skett inom deltagande organisationer och under pågående pandemi, utan att kunna träffas fysiskt. Det här har projektet åstadkommit:

  • Vi har under den här tiden fått en helt ny skolutbildning tack vare Vakin för alla inom årskurs 4 som har ett större fokus på delning och återbruk samtidigt som de lär sig allt om källsortering. Tänk vilka långsiktiga effekter vi kan väntas oss av det.
  • Vi har Sveriges första delningspaviljong som går att låna vid campusdammen vid Umeå universitet. Helt klart en utmaning under en pandemi att testa den fullt ut men det har ändå gått att öka uteaktiviteterna och jag är säker på att det finns dem som har hittat en ny arbetsplats utomhus under dessa fina dagar.
  • Umeå är via förstudien av V2G-teknik för delad energi en av de städer i Sverige som kommit långt på området. Nu ser vi fram mot en fördjupad dragning den 17 juni och hoppas på en fortsättning till implementering framöver.
  • U-bike, uthyrning av el-lådcyklar, rullar på med full fart och glädje för Umeåborna. Nu är även resultat från SMS-tjänsten resvana klar där nyinflyttade till och inom Umeå fått ett sms med tips på hållbara färdsätt och delning.
  • Vi har kunnat sprida möjligheten för nya samhällsentreprenörer att hitta affärsmodeller inom delning och cirkuläritet. Nu kommer även Smarta Kartan Umeå få ett ännu större fokus på kampanjer på bussar, i tidningen och sociala medier. Vi hoppas få många intresserade av våra fantastiska delningstjänster
  • Fritidsbanken Umeå har under hela projektet slagit rekord efter rekord! Vilket härligt driv i att bygga upp en verksamhet på så kort tid och att den blivit så populär i hela Umeå. Det här visar den stora glädjen i att dela.
  • Vi har skapat nya sätt att tillgängliggöra resurser och kunskap till våra nyanlända Umeåbor genom Viva integration och är därigenom en av de första kommuner i Sverige som kopplat ihop delning med integration.

Inom alla dessa områden har det skett så många aktiviteter sedan 2017 och ibland har inriktningen förändrats utifrån de insikter vi tidigt kunde dra. Det har varit en sann innovationsprocess och det fantastiska är att mycket kommer finnas kvar efter projekttiden och implementeras i befintliga strukturer eller tas in i nya satsningar.

Vill du höra med om vilka lärdomar vi har dragit av arbetet med Sharing City Umeå? Boka in onsdag 25 augusti och den digitala konferensen Staden som delningsplattform 2.0 – från testbädd till implementering.

Anmäl dig till konferensen onsdag 25 augusti kl.9-12 här via Coeo. Tidigare anmälan till Confetti gäller inte längre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glad sommar!

Sidan publicerades