Slutkonferens med Sharing City Umeå

I fyra år har Sharing City Umeå testat delningsekonomins möjligheter och risker. Onsdag 25 augusti får du veta vilka lärdomar vi har gjort och hur vi kan ta dessa vidare i Sharing City Umeås digitala slutkonferens "Staden som delningsplattform 2.0".

Vi vet att testerna har bidragit till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling, men också till en social hållbar utveckling i Umeå.

Programmet Sharing City Umeå har genomförts i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

Är du intresserad av att höra om vilka lärdomar vi har dragit?

Gå in och registrera dig så kommer du direkt till den digitala plattformen Coeo och får också ta del av programmet och träffa andra deltagare. Obs! Även du redan har anmält dig så behöver du registrera dig på nytt.

Program onsdag 25 augusti kl. 9.00-12.00

Var: Registering krävs på den digitala plattformen Coeo (se länk nedan)

Välkommen!
Philip Näslund och Ingela Hjulfors Berg från Sharing City Umeå.
Kes McCormick, docent, Lunds universitet och programkoordinator, Sharing Cities Sweden

Första passet: Är delning till för alla?

kl.9.15-9.45

Moderator: Eduardo Pettersson, energi-och klimatrådgivare, Umeå kommun

Delning och integration. Vilka resurser behöver en flykting i en ny stad?

Ahmet Gümüscü, integrationssamordnare, Umeå kommun.

Sport och fritid för alla. Fritidsbanken som möjliggörare.

Johanna Vilhelmsson, vd, idrottsservice.

Delande av grönytor för ökad social hållbarhet

Lisa Redin, samordnare säkerhet och miljö, Umeå universistet.

Andra passet: Vad vinner klimatet på delning?

Kl.9.50-10.20

moderator: Lisa Redin, samordnare säkerhet och miljö, umeå universitet

Servicehubbar för en hållbar mobilitet och energisystem

Lucas Röhlinger, samhällsplanerare, Umeå kommun.

Ubike och Cykelstället för delad mobilitet

John Bylund, trafikplanerare, Umeå kommun.

Yes, box! En delningslåda för grundskolan

Johanna Cory och Elin Bäckman, kommunikatörer, Vakin.

Tredje passet: Vad är nyttan och risker med att dela resurser?

kl.10.25-10.55

Moderator: Liv Öberg, projektledare Cirkulär ekonomi, Umeå kommun.

Umigo- en digital plattform för stadens delning

Oskar Ahlman, Digitaliseringsstrateg, Peer Digital Sweden.

Sharing made simple

Roger Filipsson, verksamhetsledare, Coompanion Nord.

Hur många byggnader behöver en stad, egentligen?

Robin Rushdi Al-Salehi, vd, Vakansa.se

Reflektion och sammanfattning

kl.11.00-11.30

Moderator:
Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottens-Kuriren.
Janet Ågren, S, kommunalråd, Umeå kommun.
Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun.
Dieter Müller, vice rektor, Umeå universitet.

Fishbowl meeting

kl.11.30-12.00 cirka
Tre olika diskussionsrum med uppföljande frågor från dagens olika pass.

Varmt välkommen!

Philip Näslund, projektledare, Sharing City Umeå
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Sharing City Umeå

Sidan publicerades